Edukacja następnej generacji

Młodzieżowe Forum Szkoły Przyszłości (FYS-Forums) jest nowym projektem, którego celem jest stworzenie modelu Młodzieżowego Forum Obywatelstwa Globalnego, funkcjonującego w szkołach. W założeniu projekt wspiera młodych ludzi w rozwijaniu motywacji, zaangażowania i aktywnego uczestnictwa oraz w organizowaniu Młodzieżowego Forum Obywatelstwa Globalnego.

Jeśli jesteś zainteresowany organizacją Forum Młodzieży, wyślij do nas e-mail z prośbą o wsparcie!
Kontakt 

Projekt Szkoły dla Przyszłych Pokoleń (SFYOUTH - Schools for Future Youth) jest skierowany do szkół, które chcą zajmować się bardziej inspirującą i angażującą edukacją oraz mieć swój wkład w wychowanie młodzieży aktywnej, zaangażowanej w kwestie globalne.

Przeczytaj więcej...

Toolkit

 
 

O projekcie

Ogólne cele projektu

FYS-Forum, Młodzieżowe Forum Szkoły Przyszłości jest strategicznym partnerstwem, którego celem jest stworzenie modelu szkołu promującego ideę globalnego obywatelstwa wśród młodzieży za pośrednictwem for.

FYS-Forum wykorzystuje rozpoznawalne w międzynarodowym kontkeście metody I koncentruje doświadczenia I dokonania partnerów w zakresie edukacji, obywatelstwa globalnego oraz pracy z młodzieżą. Zadaniem FYS-Forums jest zintegorwanie istniejących podejść w zakresie edukacji globalnej I stworzenie modelu rozpoznawalnego w oficjalnym programie kształcenia. Dzięki temu zabiegowi edukacja globalna stanie się bardziej efektywna I bedzie zapobiegać wyłączeniu społecznemu. Zadaniem projektu jest połączenie innowacji z aktualnym stanem wiedzy w interesującym temacie.

Więcej na temat projektu

FYS-Forum, Młodzieżowe Forum Szkoły Przyszłości:
Głównym celem projektu Future Youth School Forum (FYS-Forum, Młodzieżowe Forum Szkoły Przyszłości) jest stworzenie trwałego, zintegrowanego, społecznościowego modelu szkoły promującego ideę globalnego obywatelstwa, wykorzystując do tego forum młodzieży. Zadaniem projektu jest dostarczenie nauczycielom i młodzieży środków do zorganizowania i wdrożenia Młodzieżowego Forum Obywatelstwa Globalnego oraz zachęcanie osób zaangażowanych do uczestnictwa w systemach edukacyjnych EU.
Celem projektu jest dostarczenie nauczycielom i uczniom narzędzi które będą pomocne w promowaniu aktywnego uczestnictwa młodzieży w forach obywatelskich, zarówno w ramach edukacji formalnej i nieformalnej.
Zwiększenie zaangażowania uczestników w kwestię związane ze sprawami lokalnymi, krajowymi i europejskimi. Promowanie obecności młodzieży na arenie politycznej, jak również stwarzanie możliwości uczestnictwa w ramach europejskich systemów edukacyjnych.

 

Można nas znaleźć na portalach społecznościowych

https://www.facebook.com/fysforums/

ForaMłodzieżowa Fora (Youth Forums) są organizowane I prowadzone przez studentów w szkołach

  1. każdego kraju
  2. Forum – Cypr
  3. Forum – Litwa
  4. Forum – Włochy
  5. Forum – Wlk. Bryt.

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

next
prev